naslovna prodaja usluge reference aktuelnosti download kontakt
slide show
 
USLUGE

Elektroinstalacija jake i slabe struje
ELEKTRONIX vrši isporuku, ugradnju, povezivanje i puštanje pod napon, kompletnu elektro opremu jake i slabe struje: trafo stanice, razvodni ormani, rasveta, viseći materijal – galanterija (prekidači, utičnice, ...), gromobranska instalacija, instalacije strukturne kablovske mreže, video nadzora, ozvučenja, protiv provale, kontrole pristupa, protiv požara, alarmnih sistema, interfona i svih drugih komponenti iz sektora elektro potrošača.
Gromobranska instalacija
Gromobranska instalacija je kompletna instalacija koja omogućava da se jedan objekat zaštiti od dejstva atmosferskog pražnjenja.
ElektroniX isporučuje i montira klasnicnu gromobransku instalaciju i gromobransku instalaciju sa uređajem za rano startovanje.
Gromobrani sa uređajem za rano startovanje predstavljaju najjednostavniji a često i jedini mogući izbor zaštite objekata i  prostora od atmosferskog pražnjenja.
Moguća zona zaštite je do 100m u poluprečniku.


Pametne instalacije-Smart Home
SMART HOME sistem komunicira sa uređajima u obavljanju radnji koje zadaje vlasnik, a u skladu sa njegovim preferencijama. To je komuniciranje sa osvetljenjem, grejanjem, klimom, televizorom, računarom, audio i video sistemom , sigurnosnim kamerama i drugim uređajima.To je kontrola nad njima sa bilo koje udaljenosti i lokacije u datom trenutku.Za vise informacija kliknite ovde.
Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
Provera ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija pored vizuelnog podrazumeva i  ispitivanje instalacija električnim merenjem.Merenjem instalacija na vreme se otkrivaju nepravilnosti i kvarovi koji bi u budućnosti mogli biti uzrok požara na instalacijama ili po čoveka fatalnog električnog udara.
ElektroniX poseduje merni instrument METREL-3105EU za ispitivanje instalacija koji ispunjava zahteve međunarodnog standarda IEC61557.
Projektovanje električnih i gromobranskih instalacija
Projektovanje je važna tehnička faza koja prethodi izradi ili rekonstrukciji električne instalacije.Prema svojoj nameni projekat može biti:generalni, idejni, glavni, izvođački i projekat izvedenog stanja.
Iznajmljivanje mašina za rad na visini
Elektronix u ponudi ima sledeće mašine:

JLG3246ES-Makazasta platforma za rad na visini do 12m-Elektro
JLG400S-Teleskopska korpa za rad na visini do12m-Dizel 4x4
JLG600SJ-Teleskopska korpa za rad na visini do 20m-Dizel 4x4
JLG860SJ-Teleskopska korpa za rad na visini do 28m-Dizel 4x4